Konekanta

•    CNC ohjattu 320 tn / 4200 mm särmäyskone
•    3000 / 16 mm leikkuri
•    polttoleikkauskone
•    sorvi ja jyrsinkoneita